هفت دقیقه

نظر بدهید

گزینه برجسته

به نوبه خود در "برجسته" گزینه برای هر ویجت، برای به دست آوردن یک ظاهر طراحی شده جایگزین مثل این. شما می توانید رنگ برای ویدجت برجسته در گزینه های تم را تغییر دهید. نمونه های بیشتر را در زیر ببینید.

ویجت اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید