هفت دقیقه

دلایل جدایی بهشتیان از جهنمیان

در آیه 14 سوره حدید آمده است هنگام قیامت جهنمی ها از اهالی بهشت سوال می کنند مگر در دنیا ما با هم نبودیم، چه شد که اکنون از یکدیگر جدا شدیم؟ بهشتی ها پنج دلیل را ذکر می کنند.

دریافت

2 نظر