هفت دقیقه

سهم شیطان از مهربانی پیامبر (ص)

پیامبر ما را رسانه های دشمن به ظلم فردی خشن جلوه می دهند، اما رحمة للعالمین یعنی اولین و آخرین از مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله بهره می برند، حتی شیطان!

دریافت

نظر بدهید