هفت دقیقه

همه در حال مسافرت هستیم

بر اساس آیه ۶ سوره مبارکه انشقاق انسان در این دنیا مسافر است و مقصد او لقاء الله. در این مسیر سختی ها و مشکلات زیادی وجود خواهد داشت. اگر سختی ها را تحمل کنیم رسیدن به مقصد بسیار شیرین خواهد بود.

دریافت

۵ نظر