هفت دقیقه

کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد

امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه پس از ذکر فضائل قرآن دستور می دهند که به آن عمل کنید سپس کار را به نهایت برسانید و استقامت کنید سپس صبر کنید و ورع داشته باشید.

دریافت

نظر دهید