هفت دقیقه

همه جا یه رنگِ جز آسمون کربلا

نظر دهید