هفت دقیقه

کلمه کلیدی - انتظار

هرچه جلو می رویم، بلا بیشتر می شود!

بشر در عصر غیبت ادعا کرده است می تواند با عقل خود کارهایش را جلو ببرد اما به تدریج در حال پی بردن به اشتباه خود است و به زودی متوجه نیاز شدید بشریت به منجی خواهد شد، در آخرالزمان هرچه جلو میرویم بلا بیشتر می شود!

بشر بیش از همیشه نیازمند منجی است

شاید در تاریخ بشر کمتر دوره ای اتفاق افتاده باشد که آحاد بشری در همه عالم به قدر امروز احساس نیاز به یک منجی داشته باشند، احساس نیاز به مدیریت معصوم، احساس نیاز به عصمت و هدایت الهی.

وقتی امام (ع) مرگ ها را عقب می اندازد

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف طبق روایات مختلف در میان ما حضور دارند، در مجالس ما رفت و آمد می کنند و حواسشان به ما هست، بارها مرگ ما به خاطر وساطت امام عقب افتاده است.

شفافیت، مرحله بعدی انقلاب

40 سال است چند نفر که می توان از آنها نام برد در تصمیم سازی های مملکت دخالت داشتند و همیشه طلبکار بودند و ژست اپوزیسیون به خود گرفته اند، شفافیت در تصمیم سازی می تواند نفوذ چنین افرادی را قطع کند.

خدا برای ظهور لحظه شماری میکند

من خیلی به زمانه فعلی مشکوکم، خدا معمولا اینجوری ریخت و پاش نمی کند، یک شهیدی مثل حاج قاسم را شکفته کند و بین مردم عزیز کند، این رسم خدا نیست، انگار خبرایی شده، برای ظهور آماده ای؟