هفت دقیقه

برچسب -دنیا

برخورد با اشرافیت در آخرالزمان

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید در آخرالزمان قومی می آیند که لذیذ ترین غذا ها را می خوردند، زیبا ترین لباس ها را می پوشند و... سپس حضرت برای برخورد با چنین افرادی دستوراتی می دهند.

بهشت تنها مکان بدون اذیت

در روایت آمده است اگر مؤمن نوک قله هم باشد شخصی برای اذیت کردن او فرستاده خواهد شد. اساسا این دنیا گونه ای طراحی شده است که اشخاص در آن اذیت بشوند و با وجود این مشکلات است که رشد خواهند کرد.