هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد

نظر

  • السلام علیک یا ابا عبدالله .شب است و سکوت است و آه است و من شب و خلوت و سوز تنهاییم شب و های های پریشانیم ذوق و شوق کربلا کرده دلم چون هوای جبهه ها کرده دلم. بود سنگر بهترین ماوای من آه جبهه کو برادر های من. جنگ مارا لایق خود کرده بود. جبهه مارا عاشق خود کرده بود . سرزمین نینوا یادش بخیر کربلایی جبهه ها یادش بخیر .از حضرت شهاب مرادی التماس دعا