هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

سال حمایت از کالای ایرانی

بنده در شعار های سالها معمولا مخاطب را مسئولین قرار می دادم، امسال مخاطب همه آحاد ملت و از جمله مسئولین خواهند بود و محور هم عبارت است از تولید ملی، شعار امسال: «حمایت از کالای ایرانی» است.

دانلود

نظر بدهید