هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

این مجموعه ارزشمند حاوی هفتاد سخنرانی هفت دقیقه ای از اساتید موجود در تصویر فوق می باشد. بعد از خرید می توانید از طریق لینکی که در اختیار شما قرار خواهد گرفت این مجموعه را دانلود کنید.

خرید و دریافت فایل

نظر بدهید