دانلود سخنرانی جاودان

ماه مبارک رمضان در پیش است

ماه مبارک رمضان در پیش است بعضی که مادی فکر می کنند مدام فکر و ذکرشان این است که چگونه این همه وقت غذا نخوریم اما اگر ملکوتی بیاندیشیم باید مشتاق رمضان باشیم چراکه روح است که بدن را اداره می کند و در اولویت است.