هفت دقیقه

کلمه کلیدی - امام باقر

سخنرانی مذهبی کوتاه

خیر دنیا و آخرت در گرو دو صفت

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند روزی حضرت محمد صلی الله علیه و آله بالای منبر بودند و فرمودند قسم به خدایی که معبودی جز او نیست خیر دنیا و آخرت را به مؤمنانی می دهند که فقط دو صفت را دارا باشند.

سخنرانی مذهبی کوتاه

استقامت، آخرین وصیت ائمه اطهار (ع)

امام باقر علیه السلام فرمودند: وقتی لحظات آخر پدرم فرا رسید مرا به سینه خود چسباندند و فرمودند: میخواهم تو را وصیت کنم به چیزی که پدرم مرا به آن وصیت کرد و آن چیزی بود که پدرش لحظات آخر به او وصیت کرده بود یعنی استقامت...