هفت دقیقه

کلمه کلیدی - جهادی

سخنرانی مذهبی کوتاه

برای مبارزه منتظر بودجه نباشید

هنگام انقلاب جوانان با سازمان مخوفی به نام ساواک طرف بودند اما بدون هیچ بودجه و امکانات رسانه ای صحبت های امام (ره) هرروز به دست مردم می رسید، نمی گفتند بودجه نیست یا امکانات نیست، کار می کردند.