هفت دقیقه

کلمه کلیدی - دکتر

سخنرانی مذهبی کوتاه

غیبت و عمر طولانی امام زمان (عج)

امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند غیبت فرزندم چنان طولانی می شود که بسیاری از کسانی که به او معتقد بودند از اعتقاد خود باز می گردند. مثال او در این امت مثل حضرت خضر علیه السلام است.

سخنرانی مذهبی کوتاه

تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر

چند دستورالعمل بسیار مهم هست که اگر به آنها عمل کنیم احتمال ابتلا به آلزایمر بسیار پایین می آید، یکی از آنها سحر خیزی است، سحر خیزی بسیاری از بیماری های مربوط به عقل را پیشگیری می کند.