هفت دقیقه

کلمه کلیدی - مومنی

سخنرانی مذهبی کوتاه

هشت دقیقه تا امیرالمومنین (ع)

نقل می کنند طلبه ای در نجف با انجام یک عمل پسندیده، تنها پس از هشت دقیقه به دیدار امیرالمومنین علی علیه السلام نائل گشت و بدو عنایتی شد که بعد ها علامه محمد تقی جعفری نام گرفت. اما آن یک عمل چه بود؟

سخنرانی مذهبی کوتاه

هنگام دعا، زیاده خواه باشید

حضرت موسی(ع) از پیرزنی در بنی اسرائیل آدرسی پرسید، گفت: می گویم اما شرط دارد، فرمود چه میخواهی؟ گفت: می خواهم دوباره جوان شوم و در بهشت با تو همنشین باشم. خطاب رسید قبول کن، حاجتش را می دهیم.

سخنرانی مذهبی کوتاه

شرایط جامعه مهدوی پیچیده نیست

در آیه 41 سوره حج شرایط جامعه مهدوی به صورت واضح بیان شده است: برپا داشتن نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر. به طور کلی، تنها همین سه مورد کافی است تا شرایط جامعه مهدوی مهیا شود.

سخنرانی مذهبی کوتاه

همه در حال مسافرت هستیم

بر اساس آیه 6 سوره مبارکه انشقاق انسان در این دنیا مسافر است و مقصد او لقاء الله. در این مسیر سختی ها و مشکلات زیادی وجود خواهد داشت. اگر سختی ها را تحمل کنیم رسیدن به مقصد بسیار شیرین خواهد بود.