هفت دقیقه

کلمه کلیدی - نعم

سخنرانی مذهبی کوتاه

مهربانی با کبوتران نعمت الهی

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت سیزدهم نهج البلاغه نعمت های الهی را به دسته پرندگان تشبیه می کنند و می فرمایند با دسته اول آنها مهربان باشید تا دسته های بعدی نیز کنار شما فرود بیایند.