هفت دقیقه

کلمه کلیدی - وصیت

سخنرانی مذهبی کوتاه

استقامت، آخرین وصیت ائمه اطهار (ع)

امام باقر علیه السلام فرمودند: وقتی لحظات آخر پدرم فرا رسید مرا به سینه خود چسباندند و فرمودند: میخواهم تو را وصیت کنم به چیزی که پدرم مرا به آن وصیت کرد و آن چیزی بود که پدرش لحظات آخر به او وصیت کرده بود یعنی استقامت...