هفت دقیقه

کلمه کلیدی - پنج محور سبک زندگی اسلامی

سخنرانی مذهبی کوتاه

پنج محور سبک زندگی رضوی

چگونه امام رضایی زندگی کنیم؟ باید در پنج محور سبک زندگی خود را با امام رضا علیه السلام تطبیق دهیم قدم اول اصلاح سبک ارتباط با خدا است، اهل بیت علیهم السلام هیچگاه خود را طلبکار خدای متعال نمی دانستند.