هفت دقیقه

کلمه کلیدی - پهباد

سخنرانی مذهبی کوتاه

عربستان از ایران پدافند موشکی بخرد!

حالا که پهباد های یمن از سیستم پدافند موشکی آمریکایی که در عربستان مستقر است رد می شود اما پهباد 120 میلیون دلاری آمریکایی از آسمان ایران رد نمی شود، چه خوب است عربستان از ایران سیستم پدافند موشکی بخرد.