حاج مهدی سلحشور :: هفت دقیقه

۵ مطلب با موضوع «مداحان :: حاج مهدی سلحشور» ثبت شده است

  • انی احامی ابدا عن دینی...

   حاج مهدی سلحشور
   دریافت

  • اگر مولی نخواهد برگی از شاخه نمی افتد

   حاج مهدی سلحشور
   دریافت

  • سرمایه سری هست فدای سر ارباب

   حاج مهدی سلحشور
   دریافت

  • خدایا کدام ابر در آسمان...

   حاج مهدی سلحشور
   دریافت

  • تا نیائید شما نسخه و درمانی نیست...

   حاج مهدی سلحشور
   دریافت