هفت دقیقه

مرجع سخنرانی کوتاه

امام سجاد (ع)

رفتار اهل بیت (ع) با دشمنان درجه یک

اگر تاریخ را درباره مروان ابن حکم بخوانید می فهمید باید مثل حرمله وقتی نامش را می شنوید رگ های گردن تان از شدت عصبانیت متورم بشود! اما می دانید اهل بیت علیهم السلام با او چگونه برخورد کردند؟