هفت دقیقه

دسته - حکومت و سیاست

اگر دلسوز ایران هستی، بسم الله!

دروغ گفتن و تهمت زدن کار سختی نیست. کار جهادی این است که با دست های بسته یعنی با تقوای الهی بتوان برای انتخابات تبلیغات کرد. جبهه حق از این جهت نیازمند تلاش بیشتر برای تبلیغات انتخاباتی است.

سخنرانی مذهبی کوتاه

تحلیلی پیرامون صوت انتخاباتی ظریف

صوت بیرون آمده از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یک مصاحبه نیست، یک سناریوی از پیش تعیین شده و انتخاباتی است. یکی از گاف های این صوت گفتگوی صریح درباره محبوبیت و کاندیداتوری ظریف است.

سخنرانی مذهبی کوتاه

اسلام، ضد اعدام ترین مکتب

قرآن اعدام را پسندیده نمی داند، بلکه می گوید بهتر است که اولیاء دم قاتل را ببخشند، اعدام جلوی قتل را می گیرد، اگر اعدام نکنیم اشرار برای قتل دیگران احساس امنیت می کنند و جریمه مالی یا حبس را به جان می خرند.