هفت دقیقه

دسته - حکومت و سیاست

تحلیلی پیرامون صوت انتخاباتی ظریف

صوت بیرون آمده از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یک مصاحبه نیست، یک سناریوی از پیش تعیین شده و انتخاباتی است. یکی از گاف های این صوت گفتگوی صریح درباره محبوبیت و کاندیداتوری ظریف است.

سخنرانی مذهبی کوتاه

اسلام، ضد اعدام ترین مکتب

قرآن اعدام را پسندیده نمی داند، بلکه می گوید بهتر است که اولیاء دم قاتل را ببخشند، اعدام جلوی قتل را می گیرد، اگر اعدام نکنیم اشرار برای قتل دیگران احساس امنیت می کنند و جریمه مالی یا حبس را به جان می خرند.

سخنرانی مذهبی کوتاه

امام (ع) بازی را بهم نمی زند

ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (وسیله شناسایی حقّ از باطل) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند. سوره حدید آیه 25 دقت کنید، می گوید مردم قیام کنند!

سخنرانی مذهبی کوتاه

شفافیت، مرحله بعدی انقلاب

40 سال است چند نفر که می توان از آنها نام برد در تصمیم سازی های مملکت دخالت داشتند و همیشه طلبکار بودند و ژست اپوزیسیون به خود گرفته اند، شفافیت در تصمیم سازی می تواند نفوذ چنین افرادی را قطع کند.