هفت دقیقه

دسته - طب اسلامی

سخنرانی مذهبی کوتاه

تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر

چند دستورالعمل بسیار مهم هست که اگر به آنها عمل کنیم احتمال ابتلا به آلزایمر بسیار پایین می آید، یکی از آنها سحر خیزی است، سحر خیزی بسیاری از بیماری های مربوط به عقل را پیشگیری می کند.