هفت دقیقه

چه خوب باشی، چه بد، یاری ات می کنند

هر کس دنیای نقد و زودگذر را بخواهد ما هم برایش در آن عجله می کنیم. البته برای هر که بخواهیم و هر قدر که بخواهیم ، آن گاه جهنم را برایش معین می کنیم که ملامت زده و رانده شده در آن شود. (سوره اسراء آیه ۱۸)

 

دریافت

نظر دهید