هفت دقیقه

کلید آسان شدن حساب قیامت

در قیامت جلوی هر انسانی لوحی باز می شود و به او می گویند خودت نامه اعمال ات را بخوان و خودت به حساب خودت برس. هرکس عاقل تر باشد حساب سخت تری خواهد داشت.

دریافت

نظر دهید