هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

انقلابی که شد، انقلابی که خواهد شد

سقوط شاه در سال 57 کف خواسته های انقلاب بود. هدف نهایی انقلاب اسلامی ظهور است. متاسفانه امروز برخی از مسئولین جمهوری اسلامی دیگر اعتقادی به انقلاب اسلامی ندارند و آنرا تمام شده می دانند.

دریافت

نظر بدهید