هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

این اربعین به امام حسین (ع) قول بده

اینکه رهبر انقلاب گفتند امسال که نمی توانید به زیارت بروید مناجات کنید، یک تجربه قدیمی برای ایشان است، نورش را دریافت کردند و حالا این تجربه را به جامانده های اربعین منتقل می کنند.

دریافت

نظر