هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

تحلیلی بر ترور شهید فخری زاده

ترور دانشمند هسته ای شهید محسن فخری زاده مقدمه ای برای تحمیل برجام دوم است، دقیقا مدلی که بین سال 88 تا 92 اجرا شد در حال تکرار است، بالا رفتن قیمت ها، ترور و مذاکره، حواس تان را جمع کنید!

دریافت

نظر بدهید