هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

در عروسی پر زرق و برق شرکت نکنید

قدیم، ترانه می خواندند این حیاط و اون حیاط… عروسی های قدیم همیشه در حیاط برگزار می شد نه تالار و باشگاه. برای آسان سازی ازدواج تا می توانید رسم و رسومات را کم کنید. در سیسمونی و پاتختی اصلا شرکت نکنید.

دریافت

نظر بدهید