هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

دعای پر معنی حضرت زهرا (س)

حضرت زهرا(س) در دعایی می فرماید خداوندا مرا در راهی بکار گیر که به خاطر آن مرا خلق کردی. اینکه انسان برای انتخاب شغل استعداد را مقدم بر علاقه کند واضح است اما استعداد یابی هم به تنهایی هم کافی نیست.

دریافت

نظر بدهید