هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

دلش گرفته که بهش اَمون میدن

دلش گرفته که، بهش امون میدن، / فرشته ها دارن، تو خیمه جون میدن
میگن تو اون طرف، همیشه سر به زیر / تو این همه سپاه بیا بشو امیر

دریافت

نظر بدهید