هفت دقیقه

مرجع سخنرانی کوتاه

تفسیر قرآن

دانلود سخنرانی دانشمند

قیامت را آخوند ها از خودشان در آوردند؟

بعضی ها می گویند این قیامت را آخوند ها از خودشان در آوردند! امام رضا علیه السلام در حدیثی پاسخ این عده را می دهد و می فرماید حتی اگر قیامت وجود نداشته باشد، ما ضرر نمی کنیم! اما چگونه؟

دانلود سخنرانی قاسمیان

قرآن را به جان خود تلقین کنید

امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرمایند یکی از ویژگی های مؤمنین این است که شب هنگام بلند می شوند و با تلاوت قرآن خود را غمگین می کنند و درد های خود را با قرآن درمان می کنند، این یعنی تلقین کردن قرآن.