هفت دقیقه

دسته - محرم

سخنرانی مذهبی کوتاه

داستان سفیر روم و سر امام حسین(ع)

سفیر روم به یزید گفت این سر بریده کیست؟ گفت: این سر فرزند دختر پیامبر ماست. گفت به خدا قسم شما باطل هستید و او حق است، چگونه می شود با فرزند دختر پیامبرتان اینگونه رفتار کنید!؟ یزید دستور داد سر او را بزنند.

سخنرانی مذهبی کوتاه

شش هزار نامه در یک روز!

ذره ای هوا گرم می شود دیگر حال روزه گرفتن نداریم، بعد درباره 1400 سال پیش نظر میدهیم و به کوفیان خورده می گیریم، آیت الله بهجت می گفتند خدا را شکر زمان اهل بیت علیهم السلام نبودیم. آن موقع امتحان ها سخت بود.

سخنرانی مذهبی کوتاه

اهمیت دعا در روز اول محرم

روز اول محرم روزی است که خداوند دعای حضرت زکریا را مستجاب کرد و به او فرزندی به نام یحیی را عطا کرد، به نظر می رسد این روز برای استجابت دعا هایی از این جنس مثل نسل پاک و زندگی و مال پاک و شهادت و... مناسب باشد.